Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Aktuálne

Milí rodičia,  pripravili sme pre Vaše deti letný denný tábor.

Letné denné tábory pre deti od 6 rokov.

 

Turnusy 1. a 3. – 5.   stále máme voľné kapacity.

POZOR 2., 6. a  7.  TURNUS  UŽ OBSADENÝ!!!

Prihláška do DLT 2016 bez 2.,6. a 7. turnusu.

 

 PROSÍME RODIČOV, ABY TÁBORY UHRÁDZALI SÚČASNE SO ZAEVIDOVANÍM ŽIADOSTI O PRIJATIE DO DENNÉHO LETNÉHO TÁBORA!