Centrum voľného času Kulíškova - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk

Aktuálne

Milí rodičia,  v novom školskom roku 2016/2017 sme pripravili pre Vaše deti, ale aj pre mladých ponuku nasledovných záujmových krúžkov:

 

Pravidelná krúžková činnosť 2016/2017


 Vážení rodičia,

 týmto si Vám dovoľujeme predstaviť nový víkendový krúžok pre deti ZŠ -

Športovo, zážitkovo-turistický, ktorý sa bude konať jedenkrát v mesiaci.

Ponúkame deťom veľmi zaujímavé strávenie voľného času jednu sobotu v mesiaci.

Celoročný program tohto krúžku

Ak Vás táto ponuka zaujala, stačí vyplniť prihlášku  (  PRIHLÁŠKA TU   ) a

poslať nám ju elektronicky alebo sa dostaviť na informácie CVČ Kulíškova a podať prihlášku osobne.

Na deti čakajú súťaže, výlety a exkurzie i mimo Slovenska.

Prihlasovanie už začalo.

Teší sa na Vás tím profesionálov!


ZÁPISY DO KRÚŽKOV   V PRACOVNÝCH  DŇOCH  v čase od 8.00-do 18.00 hod.

Krúžky sa otvoria pri minimálnom počte záujemcov 5, preto je optimálne prihlásenie sa do krúžkov do 15. septembra, zápis do otvorených krúžkov však bude prebiehať počas celého školského roka.

Prihlásiť sa možno vyplnením záväznej prihlášky, ktorá je aj na stránke www.cvckuliskova.sk alebo priamo na vrátnici v Centre voľného času na Kulíškovej 6 v Bratislave.

Telefón: 421 2 2076 4266 alebo 00421 948 087 191

CVČ Kulíškova sa nachádza pri križovatke Svätoplukova-Kulíškova (neďaleko Záhradníckej ulice) – trolejbusy 205 a 208 (zastávka Kulíškova).

 

Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru v školskom roku 2016/2017

 Platbu realizujte prevodom a nezabudnite uviesť variabilný symbol krúžku!

Variabilné symboly záujmových útvarov